Børne- & familieordninger


I familier med et handicappet barn, er det ikke kun barnet, der er berørt, men hele familien. Hos os er de nære pårørende en vigtig del af vores arbejde med barnet. Det er nemlig vores erfaring, at forældreinddragelse giver et bedre samarbejde omkring hjælpen til barnet. Rekrutteringen sker også i tæt samarbejde med familien, som er med i screeningen og møder alle kandidaterne. På den måde kan vi sammensætte den helt rigtige personalegruppe både i forhold til faglighed og personlighed.


Mål og behandlingsplan

Vi understøtter kommunens arbejde i forhold til at nå de mål, der er beskrevet i behandlingsplanen. Grundet det tætte samarbejde, vores udførende personale har med familien, får vi meget viden og indsigt, som kan bidrage til det tværfaglige arbejde omkring barnet. Det giver gode resultater i forhold til at nå de pædagogiske målsætninger.

Udover vores faglige ballast, har vi erfaring med etableringen og koordineringen af de mange samarbejdsrelationer, man som familie har tilknytning til. Vi er ofte knudepunkt for kommunikationen med kommune, sundhedsvæsen, skole, familie og udførende personale.


Kvalitet og dokumentation

Vi garanterer 100 % dækningsgaranti. Det betyder, at vi forpligter os til at stille med en kompetent vikar, hvis der akut skulle opstå problemer med at få dækket en vagt ude hos familien. Derudover sender vi dig som sagsbehandler statusrapporter hver 3. måned eller efter aftale. Dette sikrer dig en tæt og håndholdt opfølgning.


Olivia Danmark tilbyder:

  • Understøttelse af kommunens handleplan i forhold til barnets pædagogiske mål
  • 100 % dækningsgaranti
  • Kvartalsvise statusrapporter
  • Kvalitetssikring og dokumentation vha. det elektroniske journalføringssystem Woodbo
  • Inddragelse og opfølgning på familien
  • Faglig opkvalificering af det udførende personale bl.a. på Olivia Academy
  • Supervision eller ekstern konsulentbistand. 

En helhedsløsning til børn/unge kan f.eks. bevilliges efter §44 og 84.


Vil du vide mere?

Vi er altid klar til at besvare dine spørgsmål, og vi kommer gerne ud til et uforpligtende møde.

Ring til os på tlf. 88 88 71 71 eller skriv direkte til vores Salgsfaglige chefer:

Birgitte Østergaard - bo@oliviadanmark.dk (Sjælland og øerne)

Lars Eklund - lek@oliviadanmark.dk (Fyn og Jylland).