Brugeruddannelse sikrer en god start

Olivia Danmark tilbyder brugeruddannelse til borgere, som har behov for hjælp til at håndtere rollen som arbejdsleder, eller som selv ønsker at varetage en del af arbejdsgiverfunktionen. Det kan være særligt relevant, hvis borgeren skal flytte i egen bolig, lige er blevet bevilliget en BPA-ordning eller er kommet lidt skævt ind på sin ordning.

Vi skræddersyr brugeruddannelsen til borgerens individuelle behov. Dog inddeler vi normalt brugeruddannelsen i fire faser, der tilsammen varer mellem tre og otte måneder. Brugeruddannelsen skal bevilliges af kommunen.

Fase 1: Identifikation

I første fase bliver borgerens behov afklaret, og vi diskuterer hans/hendes forventninger til hjælpeordningen.

Fase 2: Opstart

I anden fase bliver borgeren uddannet i at håndtere opstarten af sin hjælpeordning. Her lærer han/hun blandt andet om rekruttering, ansættelsessamtaler og arbejdstilrettelæggelse.

Fase 3: Vedligeholdelse

I tredje fase får borgeren alle de redskaber, der er nødvendige for at kunne varetage den daglige drift af hjælpeordningen.

Fase 4: Overdragelse

I fjerde fase bliver hjælpeordningen helt eller delvist overdraget til borgeren selv. Efter overdragelsen står Olivia Danmark naturligvis altid til rådighed, hvis borgeren har brug for yderligere rådgivning.

Bliv Ringet Op Generelt Til Hjemmeside

IT system