Faglige seminarer for professionelleOlivia Danmark afholder gratis faglige seminarer for sagsbehandlere, kommunale ledere og andet fagpersonale på området. Vores faglige seminarer berører forskellige relevante emner, som har relevans for sagsbehandlernes arbejde ude i kommuner og regioner.

Arbejder du professionelt i kommunen som sagsbehandler, socialarbejder eller lign., så bliv inviteret til kommende faglige seminarer ved at klikke her.

 

 

Kommende faglige seminarer i 2019

 

"Problemstillinger i forhold til servicelovens §§ 41 og 42" ved fuldmægtig Ditte Kjøbsted, Ankestyrelsen.

 

"Indhold og grænseflader mellem socialpædagogisk støtte, personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens §§ 83 og 85" ved specialkonsulent Birgitte Mohrsen, Ankestyrelsen.

"Hjerneskadetræthed - når hjernen kommer på overarbejde" ved neuropsykolog Mette Ellermann.

  

"Børn og unge med erhvervet hjerneskade" ved psykolog Nina Madsen Sjö og socialrådgiver Nina Munch, Hjerneskadeforeningen.

 

"Autisme og ADHD - skolevægring i grundskolen" ved chefkonsulent Jan Have Odgaard, JHO Consult.

 

"Autisme og personlighedsforstyrrelse - forståelse, strategier og støttebehov" ved chefkonsulent Jan Have Odgaard, JHO Consult.

 

"Børn i krise og sorg, når en forælder bliver syg" ved børneneuropsykolog og specialist Marianne Verdel, Center for Hjerneskade.