Olivia Danmark - leverandør af livskvalitet

Olivia Danmark har eksisteret siden 2004. Vores mål er at hjælpe borgere, der har det svært, til en nemmere og bedre hverdag. Uanset om det er i eget hjem, et botilbud eller en institution. Vores spidskompetence er komplekse sager, men vi varetager ordninger af enhver størrelse og kompleksitet. 

Olivia Danmark er en af de største private udbydere af hjælpe- og støtteordninger.
Vi samarbejder i dag med 68 af Danmarks kommuner om hjælpen til mere end 220 borgere. 

Vi har 45 administrative medarbejdere og mere end 900 ansatte på landsplan både faglærte og ufaglærte herunder fuldtidsansatte og vikarer. Vores medarbejdere i ordningerne ude hos borgerne arbejder typisk i teams på 4-6 personer, men dette varierer meget afhængig af kompleksiteten af ordningen. 

Læs også: Olivia Danmarks mission og vision 

Fokus på faglighed
Medarbejderne hos Olivia Danmark har en bred vifte af faglige og menneskelige kompetencer med bl.a. sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger. Det gør, at vi med sindsro kan gå ind i et tæt samarbejde med de kommuner, der sidder med komplekse problemstillinger.

For at finde frem til den rigtige løsning, starter vi altid med en grundig dialog med kommunens sagsbehandler om problemerne og en mulig sammensætning af et tilbud til borgeren, som hos os altid tilknyttes en fast teamleder.

Læs også: Olivia Danmarks ydelser  

En del af Team Olivia
Olivia Danmark er en del af den nordiske sundhedsplatform, Team Olivia, der også hjælper mennesker med særlige behov – gennem viden og omsorg. Team Olivia koncernen har mere end 4400 kunder og mere end 10.000 medarbejdere i Sverige, Norge og Danmark. Læs mere på Team Olivias hjemmeside.

Læs også: Olivia Danmark som arbejdsplads

 

Vidste du at…

...Vi tilbyder helt ned til 1,5 times hjælp ad gangen i ordninger med ufaglært personale.

...Vi sender statusrapporter hver 3. måned. Ønsker du en anden frekvens eller mere detaljeret afrapportering, så tilpasser vi dette. Vi benytter Woodbo, som er et elektronisk journalføringssystem, som sikrer tæt og håndholdt opfølgning. Du som sagsbehandler kan også få adgang til Woodbo.

...Vi har altid åbent. Udenfor almindelig åbningstid har vi en akuttelefon, hvor vores medarbejdere, borgere og kommunale/regionale samarbejdspartnere altid kan ringe.

...Hos os har du en fast kontaktperson, som kender dig og din borger/pårørende. Det gør kommunikationen nem og effektiv.

...Vi afholder gratis faglige seminarer. Vi tror på, at den bedste hjælp bygger på faglig viden. Derfor afholder vi årligt ca. 35 faglige seminarer med forskellige emner såsom hjerneskade-rehabilitering, autisme/ADHD, udsatte unge, pårørende kontakt og mange andre. 

...Vi afholder tema-år. For løbende at udvikle det faglige niveau sætter vi hvert år særligt fokus på en udvalgt problemstilling, en diagnose, en persongruppe, eller andet. Vi nedsætter en projektgruppe, som fordyber sig i emnet og arrangerer forskellige aktiviteter, så den nye viden forankres i hele virksomheden.

...Vi har en helhedsorienteret tilgang. Hos Olivia er de nære pårørende også en vigtig del af vores arbejde med borgeren. Vi har mange års erfaring med pårørendeinddragelse. Det er vores erfaring, at det giver et langt bedre samarbejde omkring hjælpen til borgeren.

...Udførende personale. I 95 % er holdet selvdækkende. Det betyder mere tryghed for borgeren og de pårørende.

...Vi har 100 % dækningsgaranti. Udover vores store database af kvalificerede medarbejdere, har vi et landsdækkende Akutteam bestående af bl.a. SOSU-assistenter og sygeplejersker. Det tilsammen gør, at vi har 100 % dækningsgaranti, hvilket betyder, at vi forpligter os til at stille med en vikar med de nødvendige faglige kompetencer, hvis der akut skulle opstå problemer med at få dækket en vagt.

 

Kontakt os