Olivia Danmarks mission og vision

I Olivia Danmark har vi defineret en mission og vision for vores arbejde. Missionen er vores fundament  - det vi bygger hele vores virksomhed op omkring. Visionen er vores vejviser, der fortæller os i hvilken retning, vi skal udvikle os.

Vores mission

Der findes mennesker, der har brug for hjælp og omsorg. Der findes mennesker, der brænder for at hjælpe og støtte. Olivia skaber relationerne. 

Olivia Danmark hjælper mennesker...

  • med handicap
  • med behov for pleje og behandling i eget hjem
  • der har brug for social støtte og rådgivning

Vi ved, at relationer ikke kan sættes på formel, og at det bedste match ikke kan beregnes. Mennesker og behov er forskellige.

At skabe den unikke relation kræver erfaring, føling, empati og forståelse for den enkeltes og de pårørendes behov og situation.

Vi har altid set det som vores fornemmeste opgave at forstå de menneskelige relationer og skabe en personlig løsning med relationerne i fokus. Vi har arbejdet med sådanne løsninger i over 10 år. Vores ambition har været og vil altid være at have de bedste medarbejdere, der med viden, empati og tillid udfører deres arbejde med den højeste kvalitet.

Læs om vores kvalitetssikringsprogram.


Vores vision

Fremtidens velfærd er udfordret! Modtagere af velfærd har ret til frihed og livskvalitet i deres hverdag! Derfor vil Olivia skabe de mest banebrydende løsninger inden for hjælp, støtte og omsorg.

Fremtidens velfærd er udfordret, fordi flere får brug for hjælp. Der bliver færre til at finansiere denne hjælp, og der er et krav om bedre udnyttelse af ressourcerne i den danske velfærd. For os er frihed og livskvalitet muligheden for at gennemføre det, du bestemmer dig for. Hvis modtagere af velfærd fortsat skal have disse muligheder fremover, skal der tænkes i nye løsninger.

Velfærdsydelser skal kombineres på nye måder, hvor faggrupper og modtagere af ydelser mødes i andre sammenhænge og nye relationer. Kan man bruge sit behov for hjælp til at hjælpe andre? Kan man tænke netværk og frivillighed på nye måder?

Læs mere om Olivia Danmark