Olivia Danmark som arbejdsplads

Olivia Danmark er en ung og utraditionel arbejdsplads med en uhøjtidelig omgangstone og en række sociale værdier, som vi vægter højt. Arbejdspladsen beskæftiger i dag ca. 30 dygtige medarbejdere på kontorerne i Herlev og Aarhus. Dertil beskæftiger vi mere end 900 medarbejdere fordelt over hele landet.

Læs også: Jobbet som hjælper hos Olivia Danmark.

Olivia Danmark har som målsætning at være en attraktiv arbejdsplads, hvor samarbejde, udvikling, trivsel og fællesskab er en naturlig del af hverdagen på kontoret. Vi ønsker, at alle medarbejdere skal føle glæde og tilfredsstillelse i deres arbejde. Det forsøger vi at efterleve ved at give plads til personlig udvikling, kollegialt fællesskab og en god balance mellem arbejde og privatliv.

Læs også: Olivia Danmarks mission og vision

Kollegialt fællesskab

I Olivia Danmark vægter vi det sociale fællesskab med kollegaerne højt. Det betyder meget for os, at du synes det er sjovt at gå på arbejde - men vi mener også, at det er vigtigt at foretage sig noget med kollegaerne, der ikke er arbejdsrelateret.

Ud over den årlige julefrokost og sommerfest holder vi flere gange om året en række sociale events og arrangementer bl.a vores populære fredagsbarer. 

Balance mellem arbejde og privatliv

Olivia Danmark er en familievenlig arbejdsplads. Det er vigtigt for os, at vi som virksomhed kan hjælpe vores medarbejdere med at skabe balance mellem arbejde og privatliv. Som medarbejder hos Olivia Danmark får du en høj grad af fleksibilitet og frihed, der giver dig mulighed for selv at strukturere din hverdag. Vi har tillid til, at den enkelte medarbejder selv er i stand til at planlægge sin arbejdsdag ud fra egne ønsker og behov.

Læs også: Olivia Danmarks historie