27.03.2018

Vedrørende varsel om strejke og lockout

Mandag, den 26. marts 2018

Kære medarbejder i Olivia Danmark.

Som du sikkert har hørt i medierne, har en lang række forbund afgivet strejkevarsler over for staten, kommunerne og regionerne – ligesom der er varslet lockout overfor medarbejderne. Det er altså som udgangspunkt en konflikt mellem offentlige parter, fordi de ikke kan blive enige om en ny overenskomst.

Strejken kan træde i kraft den 4. april 2018 og lockouten den 10. april 2018, men der er mulighed for at udsætte konflikten med op til 2 x 14 dage. I øjeblikket arbejdes der i forligsinstitutionen på at finde løsninger. Jeg kan kun håbe på, at de kan blive enige inden dette tidspunkt, idet rigtig mange mennesker vil blive berørte af denne konflikt.

Som medarbejder i Olivia Danmark, arbejder du på det private marked og er dermed ikke direkte ramt at konflikten men…

På trods af dette, er der mange af jer der, indirekte, kan blive berørt på flere områder som følge af konflikten. Det være sig skoler og andre institutioner for vores børn, som f. eks. vuggestuer, dagplejere, børnehave, SFO m. fl. DSB har også varslet, at de ikke vil kunne opretholde togdriften pga. manglende personale. Dog vil metroen i København og busser over hele landet køre.

Derfor er vi alle sammen nødt til, allerede nu, at planlægge vores hverdag i tilfælde af en eventuel konflikt, da vi hver især har ansvaret for at møde op på vores arbejde uanset strejke og lockout. Jeg vil derfor anbefale, at du, som har mindre børn, allerede nu begynder at kigge efter pasningsmuligheder. Kig også på transportmuligheder, såfremt du ikke er så heldig at have et køretøj til rådighed. Når du er i god tid med ovennævnte kan du sikre, at du er klar til dit arbejde under en evt. konflikt – og dermed sikre en god hverdag til de borgere, der har brug for vores hjælp.

Er der nogle af medarbejderne i Olivia Danmark, der bliver direkte berørt af strejken og lockouten?

Alle forhold er endnu ikke afklaret af partnerne, men for så vidt angår strejken, så har Danske Erhverv vurderet på området ”Handicaphjælp i borgers eget hjem, herunder på institution” og de vurderer, at ingen vil blive berørte af strejken, uanset om du er medlem af en fagforening eller ej. Det gælder også såfremt du skal ud til en borger, der bor på en institution. Vedrørende lockouten forventer Dansk Erhverv heller ikke, at vi bliver berørte, men her er alle forhold ikke afklaret endnu. Når vi ved mere skriver vi det på vores hjemmeside www.oliviadanmark.dk.

Det er vigtigt, at du som medarbejder ude hos en borger eller på en institution, kun udfører dit ”eget” arbejde og ikke arbejde, som sædvanligvis bliver udført af medarbejdere, der er konfliktramt.

Har du nogle spørgsmål i forbindelse med strejken eller lockouten, som ikke er besvaret ovenfor, så tag kontakt til din fagforening / A-kasse. Hvis du ikke er medlem af en sådan, så er du velkommen til at kontakte Olivia Danmark og spørge efter HR-afdelingen.

 

Mange hilsener Jeppe Bo Petersen Adm. direktør