Hjælp til borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende

Hjerneskadeområdet har været igennem en stor forandringsproces de sidste 10-15 år, især som følge af kommunalreformen. Vi har netop udgivet vores fjerde bog, denne gang om Erhvervet hjerneskade. Download bogen her.

I denne bog om erhvervet hjerneskade vil du bl.a. møde forsker Chalotte Glintborg, socialfaglig konsulent Eva Hollænder, direktør for Center for Hjerneskade Frank Humle og mange andre. Bogen er ikke ment som et opslagsværk eller en udtømmende fagbog om hjerneskade, men som en kilde til inspiration. Bogen er et udpluk af de holdninger, vinkler og visioner, vi som virksomhed møder. Derudover giver vi ud af vores egen erfaringer, som vi har fået igennem 12 års arbejde med hjerneskaderamte borgere og deres pårørende. 

Olivia Danmark har siden sin begyndelse for over 11 år siden fået stor erfaring med at hjælpe borgere med erhvervet hjerneskade. Vores fokus er at give dem en god og sammenhængende hverdag i deres trygge, vante miljø.

Læs også: Olivia Danmarks historie 

I stedet for som regel først at komme ind i borgerens liv, når rehabiliteringsforløbet er slut, og det er vurderet at funktionsevnen ikke kan blive (meget) bedre, vil vi udvikle et koncept for at komme tidligere ind i forløbet og bidrage til rehabiliteringsindsatsen – i borgerens eget hjem. 


Nye sparringspartnere

Olivia har indgået et samarbejde med Center for Hjerneskade. Med udgangspunkt i de styrker, Olivia Danmark og Center for Hjerneskade hver især har, ønsker vi at bruge hinanden som Preferred Partner og skabe nye løsninger for mennesker med hjerneskade over hele landet. Læs mere om Olivia Danmarks samarbejde med Center for Hjerneskade


Hjerneskaderehabilitering i eget hjem

Vi er overbeviste om, at vi kan bidrage til et hurtigere og bedre forløb for mange mennesker i denne målgruppe, og på denne måde gøre en endnu større forskel for mennesker med erhvervet hjerneskade. Visionen er ganske klar: Vi vil være Danmarks bedste leverandør af hjerneskaderehabilitering i eget hjem.

Vores målsætning er at tilbyde borgere med erhvervet hjerneskade et rehabiliteringsforløb i eget hjem. Ved at tilbyde rehabilitering i eget hjem, giver det mulighed for borgeren at komme hurtigere hjem i vante omgivelser. I hjemmet kan vi tilbyde

  • En mere intensiv træning ved at opkvalificere et hjælperteam til at varetage rehabiliteringsopgaver som integreret træning i hverdagen.
  • Borgeren hjælpes gennem overgangen fra rehabiliteringscentret til at være hjemme hos sig selv ved at medarbejderne, der skal være i hjemmet lærer borgeren at kende allerede på rehabiliteringscentret, hvor de også læres op til at varetage rehabiliteringen af netop denne forløbstype.
  • På denne måde sikrer vi tillige at vigtig viden om borgerens situation, træning, effekter osv. ikke går tabt i overgangen mellem forskellige instanser. 


Jagt på ny viden

Vores intensive jagt på viden om erhvervet hjerneskde kommer til at betyde, at vi kan klæde vores medarbejdere bedre på til at løse rehabiliteringsopgaver i hjemmet i samarbejde med de faggrupper, der ved mest om det. 

Hvis du vil vide mere om vores arbejde med erhvervet hjerneskade, er du altid velkommen til at kontakte os på info@oliviadanmark.dk eller på telefon 88887171.

Læs også om tema-året 2015 om Udsatte unge eller om tidligere tema-år om Børn med handicap eller Diagnosen ALS