Arbejdsmiljø og sikkerhed på jobbet

Som arbejdsgiver er det vores ansvar at sikre, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige for dig som medarbejder.

I Olivia Danmark har vi et arbejdsmiljøudvalg, bestående af repræsentanter fra forskellige afdelinger i Olivia Danmark.

Læs også: Til dig som medarbejder 

Arbejdsmiljøudvalgets opgaver er at:

 • Planlægge, lede og koordinere sikkerhedsarbejdet
 • Stå for aktiviteter, som skal sættes i gang for at beskytte de ansatte og de aktiviteter, der kan forebygge risiko for arbejdsmiljøproblemer
 • Registrere virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og rådgive herudfra
 • Lave arbejdspladsvurderinger
 • Orientere og informere ansatte om evt. nye regler indenfor arbejdsmiljø
 • Orientere og informere ansatte om hvem der er i sikkerhedsudvalget
 • Undersøge ulykker og hindre gentagelser samt én gang om året udarbejde en statistik over ulykker/sundhedsskader
 • Holde sig orienteret omkring arbejdsmiljø
 • Holde ordinære møder mindst én gang i kvartalet
 • Holde ekstraordinære møder ved alvorlige ulykker
 • Udarbejde skriftlige referater af alle møder i sikkerhedsudvalget
 • Kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden

Du skal kontakte HR på hr@oliviadanmark.dk så hurtigt som muligt, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. Har du allerede anmeldt din arbejdsskade, kan du læse mere om dine muligheder her.

Hvis du er udsat for et fysisk eller psykisk overgreb, skal du kontakte Olivia Danmark senest fire dage efter hændelsen.

Læs også: Månedens medarbejder 

 

Når uheldet er ude

Hvis du kommer ud for en arbejdsskade hos en bruger, er det vigtigt, at du indberretter det til Olivia Danmark senest fire dage efter, skaden er sket. Dette gælder også selvom det umiddelbart virker som en lille skade. Hvis du senere får mén af din skade og du ikke har indberettet den til os, dækker din forsikring ikke.

Hvis uheldet er ude, skal du hurtigst muligt kontakte os på telefon 8888 7171.