BPA overenskomst

Når du er ansat som medarbejder hos en BPA borger i Olivia Danmark er du omfattet af en overenskomst, hvilket betyder at der er et fast grundløntrin og efterfølgende faste erfarings- og uddannelsesløntrin.

 

Du kan se flere detaljer omkring landsoverenskomsten som du finder her.

Du kan se Tiltrædelsesprotokollatet til BPA-handicaphjælper-overenskomst og dertil hørende aftaler om indfasning her.