Til dig som medarbejder hos Olivia

 

Se også vores anden video "Jobbet som handicaphjælper hos Olivia Danmark"

Som medarbejder i en ordning er man personlig hjælper for et menneske med et fysisk eller psykisk handicap. Formålet med hjælpen er at give borgere med handicap mulighed for at opretholde den samme livskvalitet, som en borger uden handicap kan opnå. Hjælpeordningen giver f.eks. borgeren mulighed for at gennemføre en uddannelse, opretholde et arbejde samt deltage i sociale og kulturelle aktiviteter, som det ikke ville være muligt at gennemføre på egen hånd.


Ansættelsesforhold

Jobbet er meget alsidigt og afhænger i høj grad af borgerens behov. Som oftest omfatter jobbet personlig pleje og hygiejne, forflytning af borgeren f.eks. fra seng til kørestol, ledsagelse uden for hjemmet samt praktiske opgaver i forbindelse med den daglige husholdning. Nogle borgere har behov for særlig hjælp f.eks. med respirator eller sugning af slim fra lungerne. Du vil naturligvis få en grundig oplæring, når du starter som medarbejder hos os.

Se vores ledige stillinger her.

 

Forventninger til dig

Som medarbejder skal du have lyst og vilje til at arbejde med mennesker, der har behov for hjælp. Nogle borgere kan have svært ved at udtrykke sig og kan blive frustrerede, hvis du ikke forstår deres behov. Det er derfor vigtigt, at du er tålmodig og ikke tager borgerens frustrationer personligt. Du skal respektere hans/hendes grænser og have en stærk situationsfornemmelse for, hvornår din hjælp er påkrævet, og hvornår du skal give borgerens plads til at klare sig selv. Det er også vigtigt, at du er i stand til at sætte dine egne grænser.

I korte træk er det vigtigt at du:

  • er pålidelig: Du kan overholde dine vagter, komme til tiden, forstå og sætte dig ind i din rolle som medarbejder og ikke mindst udvise stabilitet.
  • er fleksibel: Du er som fastansat medarbejder klar på at dække ind, hvis dine kollegaer er syge eller har ferie.
  • har tavshedspligt: Du har forståelse for borgerens privatliv og kan overholde din tavshedspligt.
  • har situationsfornemmelse: Du evner at opfatte og forstå det miljø og den situation, der hersker i hjemmet og omsætte borgerens ønsker på en seriøs måde.

 

Læs også: Lønforhold 

 

Arbejdstid

Arbejdstiden kan variere meget, og vagterne kan være spredt over hele døgnet og ugen. I mange tilfælde vil du være ansat i et team, hvor I har mulighed for at fordele vagterne imellem jer i tæt samarbejde med borgeren.

Typisk er man tilknyttet én borger. Nogle vælger at supplere deres fastansættelse med vikarvagter, og nogle fungerer kun som vikar.


Læs også: Arbejdsmiljø Vil du vide mere

Hvis du har spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte Olivia Danmark på telefon 88887171 eller mail info@oliviadanmark.dk.