Lønforhold

Som ansat i Olivia Danmark er du omfattet af en overenskomst, hvilket betyder at der er et fast grundløntrin og efterfølgende faste erfarings- og uddannelsesløntrin.

Grundlønnen fastsættes ud fra arbejdsstedet geografiske placering og når en medarbejder opnår øget erfaring eller anciennitet erstattes grundlønnen af nedenstående løntrappe.

Hvis du er ansat i en BPA-ordning, er din bruger arbejdsleder for dig. BPA-området er endnu ikke dækket af overenskomsten med FOA, og lønnen bliver derfor udmålt af borgerens kommune. Du kan se dine lønvilkår i din kontrakt, eller i jobopslaget hvis du er jobsøgende.

Løntrapperne ser således ud:

Handicaphjælper:

Løntrin 12

Handicaphjælpere med 1 års erfaring:

Løntrin 13

Handicaphjælpere med 3 års erfaring:

Løntrin 14

Handicaphjælper med 1 års invasiv respiratorisk erfaring i Olivia Danmark:

Løntrin 14

Social- og Sundhedshjælper:

Løntrin 20

Social- og Sundhedshjælpere med 4 års erfaring:

Løntrin 21

Social- og Sundhedshjælpere med 11 års erfaring:

Løntrin 28

Social- og Sundhedsassistent:

Løntrin 23

Social- og Sundhedsassistenter med 4 års erfaring:

Løntrin 24

Social- og Sundhedsassistenter med 10 års erfaring:

Løntrin 31


Kvalifikationskravet i de forskellige ordninger bliver fastsat af myndighederne ud fra deres visitation og medarbejdere ansættes efter dette kvalifikationskrav. Såfremt du som sundhedsuddannet medarbejder ønsker ansættelse i en ordning der ikke er visiteret til dit uddannelsesniveau, kan du blive ansat og aflønnet som ikke-uddannet medarbejder/handicaphjælper, da det er myndighedernes visitation der dikterer ansættelsestrinnet. 

Du kan se flere detaljer omkring dit løntrin i takstbladet som du finder her.

Alle lønreguleringer, herunder erfaringsløn træder i kraft pr. den. 16 i måneden, efter opnået erfaring eller anciennitet.

Alle dine lønforhold står udspecificeret i overenskomsten som du finder her.

Hovedaftalen for overenskomsten kan du finde her