Afd X. hjælper udsatte unge

I Afd. X fokuserer vi på udsatte unge, som har brug for en ekstra hånd til at få løst knuder og få livets ligninger til at gå op. Vores mål er, gennem personlig udvikling, støtte og vejledning, at hjælpe de unge ledige til at blive uddannelses- og arbejdsparate.

Forløb for sårbare unge

Afd. X udbyder en række forskellige forløb for udsatte og sårbare unge borgere, herunder borgere med særlige udfordringer og/eller særlige vanskeligheder i forhold til at leve, det liv de ønsker på en ansvarlig og hensigtsmæssig måde. De fleste af vores forløb retter sig mod borgere, der har brug for støtte og hjælp til at bringe sig ud i selvforsørgelse og dermed tage ansvar for eget liv.

Den seneste opgørelse fra Slagelse Jobcenter viser, at 48 % af de unge er efter endt forløb ikke på overførselsindkomst længere. Og de tal kan både vi og de unge være rigtig stolte af. 

Nye indsigter, nye handlemønstre

Erfaringer fra vores forløb viser, at disse borgere kan skabe forandringer i deres liv, hvis de støttes i at få nye indsigter om deres egne handlemønstre.
Vi tilbyder dem derfor rammerne og rummet til under forløbet at arbejde med deres egne mønstre og tanker, så de kan begynde at gøre noget andet end det, de hidtil har gjort og som ikke bringer dem der hen i livet, hvor de gerne vil være.

Unge på vej


I Olivia Danmark har vi udviklet flere forløb målrettet de uddannelsesparate og aktivitetsparate unge. Forløb, der dels skal kvalificere de unge til at træffe de rette valg i forhold til uddannelse og job samt give de unge mulighed for gennem personlig udvikling at kunne håndtere personlige barrierer og udfordringer. Vores forløb bygger på en solid erfaring med at hjælpe unge til at skabe en solid basis for deres fremtidige valg.

Personlig udvikling

For en del af de unge, vi møder, gælder det, at indsatsen omkring job og uddannelse ikke kan stå alene. Arbejdet med personlig udvikling kan supplere, men mange har brug for yderligere hjælp og andre indsatser for at tage de næste skridt.

Vi har i Olivia Danmark tilknyttet fagligt kompetente mentorer og kontaktpersoner: fagpersoner med mange forskellige baggrunde, uddannelser og interesser, der varetager opgaverne i de videre forløb omkring de unge. Vi er en del af den sociale udredning, den unges professionelle netværk, en del af opstarten af uddannelse, støtte til jobstart, støtte til fastholdelse af misbrugsbehandling, en vigtig medspiller i ressourceforløb og meget mere.

Vil du vide mere?
Vil du vide mere om vores unikke tilgang og forløb og indsatser for unge, så kontakt Afd. X på afdx@oliviadanmark.dk eller ringe på 88887171. 

 

48 % af de unge, der har været i vores forløb er ikke længere på overførselsindkomst 

Den seneste opgørelse fra Slagelse Jobcenter viser, at 48 % af de unge er efter endt forløb i Slagelse ikke på overførselsindkomst længere. Og de tal kan både vi og de unge være rigtig stolte af. 


Nye hold. 
Vi starter løbende nye hold - kontakt os for nærmere info på telefon 88887171 eller mail afdx@oliviadanmark.dk