Bostøtte

Olivia Danmark tilbyder praktisk, socialpædagogisk støtte i hjemmet til borgere, der har brug for omfattende støtte til udvikling og vedligeholdelse af personlige, praktiske og sociale færdigheder. Målet med bostøtten er altid, at borgeren opnår større livskvalitet på trods af en nedsat funktionsevne og/eller sociale problemer.

Vi arbejder med individuelt fastsatte pædagogiske mål. I nogle tilfælde gælder det om at finde vejen tilbage til arbejdsmarkedet. I andre situationer har borgeren brug for hjælp til at komme ud af et belastende misbrug. Andre gange er der behov for støtte til at få hverdagen på plads efter en psykose. Dette er blot for at nævne et par eksempler.

Recovery som udgangspunkt
I vores pædagogiske arbejde tager vi udgangspunkt i en recovery-orienteret tilgang, der har en god effekt for borgeren, som gennem støtte får aktiveret egne og netværkets ressourcer. Hvilke konkrete pædagogiske metoder, der gøres brug af i de forskellige ordninger, afhænger af de udfordringer den enkelte borger aktuelt har i sit liv og ikke mindst af hvilke metoder, den enkelte profiterer mest af.

Ovenstående pragmatiske tilgang i kombination med at vi lægger stor vægt på at rekruttere og ansætte de medarbejdere, der matcher borgeren, giver et godt udgangspunkt for at skabe et succesfuldt forløb til glæde for alle parter.

Arbejdsrelationer
I ordningens opstartsfase bruges tiden på at danne en brugbar arbejdsrelation til borgeren. Vi arbejder med komplekse problemstillinger, som ofte ikke er fuldt udredte. Derfor dedikeres de første par måneder typisk til en præcis udredning af støttebehovet. Derefter arbejdes der målrettet dels på at skabe den nødvendige udvikling hos borgeren og dels på at forankre denne udvikling i borgerens egne støttesystemer, f.eks. igennem konkrete aftaler med familie, venner, naboer og/eller kollegaer m.m.

Samarbejdet med kommunen er et naturligt led i en bostøtteordning hos Olivia Danmark. Vi fremsender statusrapport hver 3. måned eller efter behov, og vi udarbejder individuelle handleplaner til kommunen efter aftale. Vi deltager også i netværksmøder med borgeren, når det er nødvendigt.

En række alternative løsninger
Udover at varetage komplekse bostøtteordninger fra a-z, har vi også jævnligt opgaver, hvor vi i tæt samarbejde med kommunen hjælper med at løse delopgaver inden for bostøtte. Det kan for eksempel være at træde til, hvor kommunens eget bostøtte-team ikke har ressourcer eller kompetencer måske pga. mangel på personaleressourcer, ferietid eller skæve arbejdstidspunkter.

Fælles for disse delleverancer er, at det kræver en tydelig opgavefordeling og klare kommunikationslinjer for at fungere optimalt. Olivia Danmark påtager sig gerne denne koordinerede rolle og sørger også for i samarbejde med kommunen at få skabt de nødvendige rammer for samarbejdet.

Vil du vide mere
Hvis du ønsker at vide mere, er du meget velkommen til at kontakte vores rådgivere Birgitte Østergaard (Sjælland) og Lars Eklund (Jylland/Fyn) på telefon 88887171 eller mail bo@oliviadanmark.dk eller lek@oliviadanmark.dk