Hjælp til hjerneskaderamte borgere og deres familier

Når et menneske rammes af en hjerneskade, er der behov for en helhedsorienteret indsats, der ikke bare hjælper den hjerneskaderamte, men som inddrager hele familien. Det kræver både viden og erfaring samt intuition og fornemmelse at kunne forstå og navigere i familiens svære situation. 

Olivia Danmark har siden sin grundlæggelse i 2004 hjulpet hjerneskaderamte borgere og fået stor erfaring med at hjælpe denne særlige gruppe af mennesker. Opgaverne har været meget forskellige, fordi mennesker og hjerneskader er forskellige. Nogle hjerneskade-ordninger har været miljøterapeutiske med kognitiv genoptræning som hovedformål, mens andre opgaver har handlet om pleje. 

Rehabiliteringspsykologi
Inden for rehabiliteringspsykologien beskrives den gode rehabilitering som en samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk og er baseret på hele borgerens livssituation. Det er altså en helhedsorienteret indsats, hvor man ser på det hele menneske, både fysisk, psykisk og socialt. Hos Olivia Danmark har vi arbejdet med principperne bag rehabiliteringsteorien, også længe før den blev kendt i Danmark. 

Når man arbejder med psykologisk rehabilitering, kræver det, at medarbejderne er rustede til opgaven og kan se mere end det fysiske handicap, hjerneskaden har forårsaget. Netop derfor er kompetent teamledelse, rekruttering og supervision nogle af hjørnestenene i en velfungerende hjerneskade-ordning hos Olivia Danmark. 

Rekruttering til en hjerneskade-ordning
For at kunne rekruttere til en hjerneskade-ordning kræver det, at man som teamleder får en god forståelse for familiens situation, og det kræver viden og erfaring samt intuition og fornemmelse. Forståelsen for borgerens og hjemmets situation skal bruges til at skabe den rette hjælp leveret af de rette hjælpere inden for de rammer, som kommunen har givet i form af en bevilling.

Hos Olivia Danmark er en del af rekrutteringen til en hjerneskade-ordning, at der bliver afholdt samtaler med både den hjerneskaderamte og det nære netværk for at få viden om, hvilken type der vil kunne passe godt ind i deres private hjem og de uskrevne regler, der her er. For udover medarbejdernes faglige kompetencer handler det i høj grad også om, at der er den rette kemi.

Derudover er det vores erfaring, at det kræver langt mere mental robusthed at arbejde i et hjem med en hjerneskaderamt borger end i andre typer ordninger, selvfølgelig afhængig af hjerneskadens kompleksitet. Dette tager vi også særligt højde for i rekruttering til en hjerneskade-ordning.

Supervision
Hos Olivia Danmark gør man brug af supervision til at håndtere de svære situationer, der opstår i hjemmet omkring den hjerneskaderamte familie.  Ved at benytte sig af ekspertviden fra både interne og eksterne supervisorer hæver vi det faglige niveau omkring ordningen. 

Opstarten af en hjerneskade-ordning hos Olivia Danmark

Der er nogle centrale spørgsmål, man hos Olivia Danmark kigger på ved opstarten af en hjerneskade-ordning samt løbende følger op på. Disse spørgsmål er:

  • Hvad er borgerens tilstand – psykisk og fysisk formåen?
  • Har borgeren erkendt sin egen situation?
  • Kognitive skader og forventninger til fremtiden: Kan borgeren se, at der er behov for hjælp?
  • Behandlingsplan: Har kommunen i fællesskab med borgeren/pårørende og behandlere udarbejdet en behandlingsplan?
  • Ægtefælle og børn: Er ægtefællen i krise? Har ægtefællen erkendt situationen? Kan ægtefællen se, at der er behov for hjælp? Hvordan er børnenes hverdag håndteret i forhold til den nye situation?
  • Borgeren og ægtefællens personlighed: Hvem er de? Hvad gør dem glade, hvad gør dem kede af det? Har de nogle interesser sammen eller hver for sig, som skal opretholdes eller dyrkes mere?
  • Kulturen i hjemmet: Hvad er vigtigt? Hvordan taler man til hinanden? Hvordan er privatsfæren defineret?
  • Hjemmet: Fysiske rammer, hjælpemidler, kan hjemmet rumme, at der er personale i hjemmet?
  • Genoptræningsmål og løbende tydeliggørelse og opfølgning ud fra behandlingsplanen: Hvad skal der laves af øvelser? Hvilke fagkompetencer er knyttet til borgeren? Er der huller vi skal fylde ud?


Gratis bog om Erhvervet hjerneskade
Vi har netop udgivet vores fjerde bog, denne gang om Erhvervet hjerneskade. Bestil den gratis som e-bog og læs mere om projektet her: Tema-år om Erhvervet hjerneskade 

Vil du vide mere
Hvis du ønsker at høre mere om, hvordan Olivia Danmark hjælper hjerneskaderamte borgere, er du meget velkommen til at kontakte vores rådgivere Birgitte Østergaard (Sjælland) og Lars Eklund (Jylland/Fyn) på telefon 88887171 eller mail bo@oliviadanmark.dk eller lek@oliviadanmark.dk

 

Gratis bog om Erhvervet hjerneskade
Vi har netop udgivet vores fjerde bog, denne gang om Erhvervet hjerneskade. Bestil den gratis som e-bog og læs mere om projektet her: Tema-år om Erhvervet hjerneskade