Helhedsløsning giver frihed

Med en helhedsløsning tager Olivia Danmark det fulde ansvar for alle dele af hjælpeordningen. Lige fra at rekruttere nye medarbejdere, afholde MUS-samtaler, koordinere med behandlingssteder og udarbejde vagtplaner til at sørge for løn, tegne forsikringer og gennemføre arbejdspladsvurderinger (APV).

Vi garanterer desuden 100 % vikardækning. Det betyder, at hvis der skulle opstå problemer med at få dækket en vagt, er vi forpligtet til at stille med en kvalificeret medarbejder fra vores store vikargruppe eller vores Akuthold. Vi har både et Akuthold på Sjælland og Jylland. Alle medarbejdere bliver udvalgt med omhu og er uddannet gennem oplæring, supervision, personalemøder og temadage.

Tryghed for borgeren og kommunen
Helhedsløsning kan være det rigtige for borgere, der ikke selv kan løse de mange administrative opgaver, der er en del af en hjælpeordning. Måske fordi de lever med et svært handicap, eller fordi de ikke føler, at de har kompetencerne eller ressourcerne til at udfylde rollen som arbejdsleder.

Med en helhedsløsning kan kommunerne få frigjort nogle ressourcer, så de får mere tid til andre vigtige opgaver. I den forbindelse sørger vi altid for at levere den nødvendige dokumentation til kommunerne, så de kan være sikre på, at brugeren er i gode hænder og får den hjælp, der gør det muligt for dem at blive trygt i eget hjem.

Vil du vide mere
Hvis du ønsker at vide mere, er du meget velkommen til at kontakte vores Salgschefer Birgitte Østergaard (Sjælland) og Lars Eklund (Jylland/Fyn) på telefon 88887171 eller mail bo@oliviadanmark.dk eller lek@oliviadanmark.dk.