Afd. X hjælper udsatte unge

I Afd. X fokuserer vi på udsatte unge, som har brug for en ekstra hånd til at få løst knuder og få livets ligninger til at gå op. Vores mål er, gennem personlig udvikling, støtte og vejledning, at hjælpe de unge ledige til at blive uddannelses- og arbejdsparate.

Afd. X starter løbende nye uddannelsesforløb - kontakt os for nærmere info!

Holdene mødes 3 dage om ugen og sammen med de unge sætter vi kurs mod nye mål og skaber nye muligheder.

 

De unge arbejder over 13 uger med overskrifterne Uddannelse og Erhverv, Personlig Udvikling, Samfund og Fællesskab. Vores mål er som altid at kunne sende unge ud i livet – helst på uddannelse, i job eller praktikker - med fornyede indsigter, mod og muligheder.

 

Vores uddannelsesforløb hedder

 

TRUMF

 

Tro - på at du kan

Ro - indre og ydre ro

Udvikling - Personligt, socialt og fagligt

Muligheder - Uopdagede muligheder og ressourcer

Fællesskab - Gør dig stærkere, du er ikke alene.

 

Sidder du med en ung, der har brug for en ny start og nye veje at gå, så kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne i Afd. X.

 

Telefon 29804682 / 88 88 71 71

Mail afdx@oliviadanmark.dk

Forløb for sårbare unge

Afd. X udbyder en række forskellige forløb for udsatte og sårbare unge, herunder unge med særlige udfordringer og/eller særlige vanskeligheder i forhold til at leve, det liv de ønsker på en ansvarlig og hensigtsmæssig måde. En uddannelses- og jobrettet indsats i Afd. X har fokus på, i samarbejde med den unge, at løsne op for de barriere den unge har, i forhold til at komme i uddannelse eller arbejde

Den seneste opgørelse fra Slagelse Jobcenter viser, at 48 % af de unge efter endt forløb ikke er på overførselsindkomst længere. De tal kan både vi og de unge være rigtig stolte af. 

Nye indsigter, nye handlemønstre

Erfaringer fra vores forløb viser, at disse unge kan skabe forandringer i deres liv, hvis de støttes i at få nye indsigter om deres egne handlemønstre. I samspil med den enkelte skaber vi mening, udvikling og retning mod det liv, den unge drømmer om. Vi skaber grobund for, at den unge bliver en aktiv spiller i eget liv og i fællesskaber.

Unge på vej

I Afd. X har vi udviklet flere forløb målrettet de uddannelsesparate og aktivitetsparate unge. Forløb, der dels skal kvalificere de unge til at træffe de rette valg i forhold til uddannelse og job samt give de unge mulighed for gennem personlig udvikling at kunne håndtere personlige barrierer og udfordringer. Vores forløb bygger på en solid erfaring med at hjælpe unge til at skabe en solid basis for deres fremtidige valg.

Personlig udvikling

For en del af de unge, vi møder, gælder det, at indsatsen omkring job og uddannelse ikke kan stå alene. Arbejdet med personlig udvikling kan supplere, men mange har brug for yderligere hjælp og andre indsatser for at tage de næste skridt.

Vi har i Afd. X tilknyttet fagligt kompetente mentorer og kontaktpersoner: fagpersoner med mange forskellige baggrunde, uddannelser og interesser, der varetager opgaverne i de videre forløb omkring de unge. Vi er en del af den sociale udredning, den unges professionelle netværk, en del af opstarten af uddannelse, støtte til jobstart, støtte til fastholdelse af misbrugsbehandling, en vigtig medspiller i ressourceforløb og meget mere.

Vi skræddersyer indsatsen

Alle mennesker er særegne og menneskers behov kan ikke sættes på formel. Derfor er alle indsatser i Afd. X individuelt tilrettelagt i forhold til den unges livssituation.

En skræddersyet indsats i Afd. X kan sammensættes af:

Individuelle indsatser

Gruppebaserede indsatser


Vil du vide mere?
Vil du vide mere om vores unikke tilgang og forløb og indsatser for unge, så kontakt Afd. X på afdx@oliviadanmark.dk eller ringe på 88887171. 

 

Afd. X skifter navn til TOKU 

Team Olivia - kompetence & udvikling (TOKU) har fået deres egen hjemmeside. TOKU tilbyder bl.a. vredeshåndtering, beskæftigelsesforløb og metakognitive forløb.

Se www.toku.dk for at læse mere.