Afklaringsforløb

- En indsats der afdækker udfordringer og ressourcer hos den enkelte

I Afd. X tilbyder vi afklaringsforløb til unge i alderen 18 og 30 år, som er aktivitetsparate eller uddannelsesparate.

Vi bidrager til udarbejdelse af en handleplan, der kortlægger den unges ressourcer og udfordringer i forhold til job- og uddannelsesmuligheder. Dette gælder i forhold til såvel fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, som sociale problemer.

Afklaringsforløbet er ofte forløberen for et mentorforløb til den unge, men kan også bevilliges uden aftale om levering af en efterfølgende indsats. Hvis afklaringsforløbet følges op af et videre forløb, lægger vi vægt på at fortsætte med samme medarbejdere, som den unge allerede har lært at kende i afklaringsforløbet. På den måde oplever den unge en sammenhængende indsats.


Eksempel på forløb
Et afklaringsforløb i Afd. X ser, som udgangspunkt således ud:

  • 1 ugentlig samtale á 1½ times varighed, med en fast mentor.
  • Vi henter og bringer i bil efter behov
  • Løbende telefonisk/SMS kontakt

Vi anbefaler en periode på minimum 4 uger, for at kunne opnå tilstrækkelig indsigt i borgerens udfordringer og ressourcer.


Individuelle målsætninger
Ved forløbets opstart drøfter vi sammen med sagsbehandler og den unge, det fremtidige samarbejde, herunder mål og delmål for indsatsen.

Afklaringsforløbet vil altid være individuelt skræddersyet til den enkelte borger. Nogle af de typiske afklaringsmål, vi arbejder med:

  • At den unge opnår indsigt i egne barriere og ressourcer i forhold til uddannelse, job og daglig livsførelse
  • Afklare fremtidige muligheder for uddannelse eller job
  • Afklare muligheder for uddannelses- eller beskæftigelsesrettede tilbud
  • Afklare muligheder for behandlingstilbud


Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at skrive eller sms/ringe til os og få en uddybende snak.


Ring/sms: 29804682 / 88887171
Skriv: afdx@oliviadanmark.dk

 

Gratis bog om udsatte unge

Vi har haft et tema-år med fokus på udsatte unge. Det er der kommet en bog ud af. 

Bogen giver dig et indblik i nogle af disse unges møde med systemet. Både på godt og ondt. Og præsenterer nogle alternative tilgange til, hvordan man kan hjælpe de unge videre i livet, ruste dem til at kunne klare dagen og vejen – og ikke mindst have troen på at de kan lykkes!

Hent bogen gratis her