Mentorforløb

- I samspil skaber vi mening, udvikling og retning mod uddannelse og beskæftigelse

Mentorforløb i Afd. X er bygget op omkring en individuel og håndholdt indsats, hvor vi gennem en anerkendende og relationsbåret kontakt, styrker og sætter den unges kompetencer og færdigheder i spil på nye måder.

I situationer, hvor der er svært at fastholde job eller uddannelse, eller hvor det er vanskeligt at finde vejen til de rette valg. Når overblikket mangler, når det er svært at holde styr på økonomien, svært at passe en behandling, svært at præsentere sig selv godt nok, og når det kræver mere energi end normalt at indgå i sociale sammenhænge, så kan en mentor være den afgørende forskel. Det, der åbner nye muligheder. Det næste skridt mod uddannelse, beskæftigelse, nye relationer og et klarere billede af egne ønsker og muligheder.

I Afd. X møder du erfarne mentorer, der går ind i mentorforløb i hjemmet, i virksomheder, på uddannelsesinstitutioner og andre relevante steder. Vi har tilknyttet erfarne mentorer med erfaring indenfor misbrugsbehandling, psykiatri, uddannelsesinstitutioner m.v. 


Forløbets indhold
Hos os har den unge altid en fast tilknyttet mentor. Derudover kan forløbet eksempelvis sammensættes af:

 • Ugentlige samtaler
 • Transport
 • Deltagelse på møder, i undervisning m.v.
 • Telefonisk og SMS kontakt om aftenen og i weekenderne


Individuelle målsætninger
Ved forløbets opstart drøfter vi sammen med sagsbehandler og den unge det fremtidige samarbejde, herunder mål og delmål for den håndholdte indsats.

Mentorforløbet vil altid være individuelt skræddersyet til den enkelte unge. Nogle af de typiske målsætninger, vi arbejder med kan være:

 • dannelse og fællesskab
 • skabe mening og tage ansvar
 • skabe et stabilt fundament for den unges fremtid i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet
 • bryde isolation
 • opbygge sunde relationer
 • skabe struktur, rammer og rutiner i hverdagen
 • håndtering af psykiske lidelser
 • håndtering af forbrug af rusmidler
 • øget fokus på livsstil og velvære


Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at skrive eller sms/ringe til os og få en uddybende snak. 


Ring/sms: 29804682 / 88887171
Skriv: afdx@oliviadanmark.dk 

 

En ungs fortælling

”Igennem mange år har jeg mødt afvisning, men i Afd. X har jeg følt mig mere værd og mødt mennesker, der gerne vil mig og ikke kun på overfladen.

Forløbet i Afd. X har givet mig mere selvtillid, hvilket har betydet, at mit selvværd er blevet bedre og jeg har fået værktøjer med, jeg kan bruge i min hverdag og mere struktur.”

Mette-Marie, 30 år