TRUMF – et uddannelsesforløb, hvor den unge trænes til at blive aktør i eget liv

Vi starter nye TRUMF hold løbende - kontakt os for nærmere info!

 

TRUMF

Tro - på at du kan

Ro - indre og ydre ro

Udvikling - Personligt, socialt og fagligt

Muligheder - Uopdagede muligheder og ressourcer

Fællesskab - Gør dig stærkere, du er ikke alene.

I et TRUMF-forløb hos Afd. X tager den unge stilling til sig selv, som aktør i eget liv og ikke som medspiller eller tilskuer.

Vi ved bl.a. fra forskning at unge der selv vurderer, at de er i stand til at gennemføre en uddannelse, gør det i højere grad end unge der ikke tror de kan lykkes*. Derfor arbejder vi i Afd. X målrettet med de unges egne overbevisninger og tro på egen kunnen.

Vi arbejder målrettet sammen med den unge på at komme nærmere uddannelse eller job samt opnå en større tro på sig selv.

Målgruppen for indsatsen

Forløbet henvender sig til unge der er uddannelses- eller aktivitetsparate. Unge i et alderspæn fra 16-30 år, der er kørt fast og har mistet troen på sig selv og har svært ved at finde fodfæstet.

I Afd. X ved vi, at der findes nye veje. Vi ved, at vi sammen med den unge kan finde nye handlemuligheder og skabe ny tro på, at det kan lykkes.

Hvad gør vi?

I vores TRUMF-forløb skaber vi aktiv undervisning, hvor vi sammen med de unge bruger læringsrummet aktivt. Vi har fagligt stærke facilitatorer og undervisere, der har erfaring med personlig udvikling samt, hvordan der kan skabes forbedringer af tilværelsen.

Vi er nysgerrige på den unges tilværelse, erfaringer og livsanskuelser. Vi tror på at alle unge har potentialer for og ressourcer til udvikling.

Et undervisningsforløb hos Afd. X består af en gruppebaseret samt en individuel indsats.

I vores gruppebaserede indsats arbejder vi bl.a. med følgende temaer:

 • Personlig udvikling – at være aktør i eget liv
 • Træning af tilværelseskompetencer med afsæt i tilværelsespsykologien
 • Identitet, selvværd og tro på egen kunnen
 • Kommunikation og konflikthåndtering
 • Målrettet undervisning i uddannelser og job
 • Jobsamtaletræning
 • Ansøgninger og CV træning
 • Virksomhedsbesøg
 • Fællesskab og dannelse

 

Mentor tilknyttes 

Alle unge får under forløbet tilknyttet en mentor. Mentoren arbejder sideløbende videre sammen med den unge på de temaer, der undervises i samt på de individuelle temaer, der rør sig hos unge. Mentoren er samtidig med til at motivere den unge til at fastholde den gode udvikling der opnås.

 

Hvor skal vi hen? 

 • Vi ved, at vi lykkes, når den unge har fået egen tro på at kunne lykkes med de ting der betyder noget for den enkelte
 • Vi ved, at vi lykkes, når vi hjælpes ad til at afstemme den unges ønsker, med de muligheder der er tilgængelige
 • Vi ved, at vi lykkes, når den unge ved forløbets afslutning, har mod på og en plan for uddannelse eller job
 • Vi ved, at vi lykkes, når den unge har en plan for, hvad der skal gøres fremadrettet, for at fastholde forandringerne i sin tilværelse

Pris 

Prisen for forløbet kan variere alt efter omfanget af fx Mentorindsatsen.

Prisen pr. uge for ovenstående forløb 2.595,-

 

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at skrive eller sms/ringe til os og få en uddybende snak.

Ring/sms: 29804682 / 88887171
Skriv: afdx@oliviadanmark.dk

 

*/(2016): Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde - Evaluering af brobygning til uddannelse. CEFU. Danmark.

 

Hvad siger de unge om Afd. X forløb?

"Da jeg startede i Afd. X var det en meget pessimistisk person der gik ind og i dag er det en meget optimistisk person der går ud." Mette-Marie, 30 år.

”Jeg er nået meget længere med mig selv uddannelsesmæssigt og personligt. Nu er jeg endelig i gang”.
Jasmin, 19 år.


Vil du vide mere?
 Du er altid velkommen til at skrive eller sms/ringe til os og få en uddybende snak. 

Ring/SMS: 29804682
Skriv: afdx@oliviadanmark.dk