Vi er mere end varme hænder

Vi oplever at efterspørgslen på hjælp, der strækker sig ud over pleje og omsorg, er stigende. Vi bliver ofte spurgt ”Hvad kan I mere end at være 'varme hænder?'”. Der findes mange svar på det spørgsmål, men herunder forsøger vi på bedste vis at give et svar.

Kvalitet og dokumentation
Vi sender statusrapporter ud hver 3. måned. Ønsker du en anden frekvens eller mere detaljeret afrapportering, så tilpasser vi dette. Derudover benytter vi Woodbo, som er et elektronisk journalføringssystem. Vores teamledere følger via Woodbo dagligt udviklingen i hjemmet og får derved et indblik i ordningen uden selv at være fysisk tilstede. Det gør det muligt at bibeholde den håndholdte og tætte dialog med familien og hjælperne i hjemmet. Som sagsbehandler kan du også få adgang til Woodbo, såfremt du ønsker det.

Mål og behandlingsplan
Vi har erfaring med at støtte kommunen i den behandlingsplan, der er udarbejdet for borgeren. Vores personale ude i ordningerne har et tæt samarbejde med borgeren og de pårørende. På baggrund af den viden og indsigt, vi får ved at arbejde i hjemmet, kan vi bidrage til det tværfaglige samarbejde omkring borgeren for at nå de pædagogiske målsætninger.

Ankestyrelsens nyeste afgørelser
Da vi står for alle de lovgivningsmæssige forhold såsom løn, pension, forsikring, APV, miljøafgift samt hvilke paragraffer, hjælpen til borgeren bevilliges efter, så føler vi, at vi har et ansvar for at holde os opdateret på Ankestyrelsens nyeste afgørelser. Denne viden deler vi også med vores samarbejdspartnere via mail og på møder hos dig i kommunen.

Gratis faglige seminarer
Vi tror på, at den bedste hjælp bygger på faglig viden. Derfor afholder vi årligt ca. 35 faglige seminarer med forskellige emner såsom hjerneskade-rehabilitering, autisme/ADHD, udsatte unge, god dialog med pårørende og mange andre.
Se en oversigt over vores seminarer her!

Specialiseret hjælp til særligt udsatte grupper
Igennem vores tema-år specialiserer og kvalificerer vi vores kompetencer inden for hjælpen til særligt udsatte grupper såsom hjerneskaderamte borgere, ALS-syge borgere samt børn og voksne med komplekse sygdomsforløb. Lad os give et eksempel... På hjerneskadeområdet samarbejder vi f.eks. med Center for Hjerneskade for at give vores medarbejdere en bedre forståelse for hjerneskader og klæde dem på i hjælpen til den hjerneskaderamte borger og de pårørende. På den måde er vi bedre i stand til at hjælpe med rehabiliteringen af den hjerneskaderamte borger.

Vi har 100 % dækningsgaranti

Udover vores store database af kvalificerede medarbejdere, har vi et landsdækkende Akutteam bestående af bl.a. SOSU-assistenter og sygeplejersker. Det tilsammen gør, at vi har 100 % dækningsgaranti, hvilket betyder, at vi forpligter os til at stille med en vikar med de nødvendige faglige kompetencer, hvis der akut skulle opstå problemer med at få dækket en vagt. 

En koordinator sikrer den tætte dialog og gode samarbejde. 
I de komplekse ordninger har vi ansat en koordinator. Koordinatoren arbejder ude i ordningen og kender borgeren, de pårørende og teamet. Denne indsigt er unik og sikrer det gode samarbejde i hjemmet og derved et bedre arbejdsmiljø, som i sidste ende giver mere tryghed for borgeren og de pårørende.

Faglig opkvalificering
Vores medarbejdere bliver løbende fagligt opkvalificeret indenfor forskellige, relevante områder f.eks. hjerneskaderehabilitering og autisme/ADHD.

Olivia Academy
Olivia Academy er et tilbud til alt vores udførende personale. Det er et kursusforløb, som skal give medarbejderne et fagligt løft og sikre at man som hjælper i borgerens hjem har de værktøjer, der skal til for at skabe et godt arbejdsmiljø. På Olivia Academy undervises der i feedback og konflikthåndtering, anerkendende kommunikation og andre relevante emner.

 

Hvordan definerer man egentligt, hvad det betyder at kunne mere end at være “varme hænder”? For os handler det om, at kunne bidrage med mere kvalitet og faglighed.

Det handler også om at styrke det gode samarbejde omkring borgeren ved at dokumentere og holde dig i kommunen opdateret. Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe borgere i din kommune.

Birgitte Østergaard: BO@oliviadanmark.dk (Sjælland)

Lars Eklund: LEK@oliviadanmark.dk (Fyn/Jylland)

Eller ring til os på tlf. 88 88 71 71